Senin, 15 Juli 2013

jadwal 2013-2014JADWAL MATA PELAJARAN KELAS  I A 
SD ISLAM TERPADU  MUHAMMADIYAH TRUKO
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
NO
JAM
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUM’AT

SABTU

1
07.15 – 07.50
UPACARA
Tutorial Al Qur’an  dan Hadits
2
07.50 – 08.25
Bhs. Inggris
TIK
Matematika
IPS
Matematika
Penjaskes
3
08.25 – 09.00
Bhs. Inggris
TIK
Matematika
IPS
Matematika
Penjaskes
4
09.00 – 09.20
I s t i r a h at
5
09.20 – 09.55
Bhs. Arab
IPA
PKN
Aqidah
Bhs. Jawa
Bhs. Indonesia
6
09.55 – 10.30
Bhs.Arab
IPA
PKN
Hadits
Bhs. Jawa
Bhs. Indonesia
7
10.30 – 10.50
Istirahat


8
10.50 – 11.20
Bhs. Indonesia
BTA
SBK
Fiqih


9
11.20 – 11.55
Bhs. Indonesia
Muri-Q
SBK
Muri-Q


10
11.55 – 13.00
Istirahat, makan siang dan Shalat
      JADWAL MATA PELAJARAN KELAS  I B
SD ISLAM TERPADU  MUHAMMADIYAH TRUKO
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
NO
JAM
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUM’AT

SABTU

1
07.15 – 07.50
UPACARA
Tutorial Al Qur’an  dan Hadits
2
07.50 – 08.25
TIK
Matematika
IPA
Matematika
IPS
Penjaskes
3
08.25 – 09.00
TIK
Matematika
IPA
Matematika
IPS
Penjaskes
4
09.00 – 09.20
I s t i r a h at
5
09.20 – 09.55
Bhs.Inggris
SBK
Aqidah
Fiqih
Bhs.Arab
Bhs. Indonesia
6
09.55 – 10.30
Bhs.Inggris
SBK
Muri-Q
Muri-Q
Bhs.Arab
Bhs. Indonesia
7
10.30 – 10.50
Istirahat


8
10.50 – 11.20
PKN
Bhs. Jawa
Bhs. Indonesia
BTA


9
11.20 – 11.55
PKN
Bhs. Jawa
Bhs. Indonesia
Hadits


10
11.55 – 13.00
Istirahat, makan siang dan Shalat

JADWAL MATA PELAJARAN KELAS  I C 
SD ISLAM TERPADU  MUHAMMADIYAH TRUKO
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
NO
JAM
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUM’AT

SABTU

1
07.15 – 07.50
UPACARA
Tutorial Al Qur’an  dan Hadits
2
07.50 – 08.25
Bhs. Jawa
Bhs. Arab
Bhs. Inggris
Matematika
Matematika
Penjaskes
3
08.25 – 09.00
Bhs. Jawa
Bhs. Arab
Bhs. Inggris
Matematika
Matematika
Penjaskes
4
09.00 – 09.20
I s t i r a h at
5
09.20 – 09.55
TIK
PKn
IPA
SBK
Bhs. Indonesia
Bhs. Indonesia
6
09.55 – 10.30
TIK
PKn
IPA
SBK
Bhs. Indonesia
Bhs. Indonesia
7
10.30 – 10.50
Istirahat


8
10.50 – 11.20
BTA
Aqidah
IPS
Fiqih


9
11.20 – 11.55
Hadits
Muri-Q
IPS
Muri-Q


10
11.55 – 13.00
Istirahat, makan siang dan Shalat

                    JADWAL MATA PELAJARAN KELAS  II A 
SD ISLAM TERPADU  MUHAMMADIYAH TRUKO
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
NO
JAM
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUM’AT

SABTU

1
07.15 – 07.50
UPACARA
 Al Qur’an 
2
07.50 – 08.25
Penjaskes
Bhs.Inggris
TIK
IPS
Matematika
Bhs.Jawa
3
08.25 – 09.00
Penjaskes
Bhs.Inggris
TIK
IPS
Matematika
Bhs.Jawa
4
09.00 – 09.20
I s t i r a h at
5
09.20 – 09.55
IPA
Matematika
PKn
Matematika
Fiqih
Bhs. Indonesia
6
09.55 – 10.30
IPA
Matematika
PKn
Matematika
Aqidah
Bhs. Indonesia
7
10.30 – 10.50
I s t i r a h at


8
10.50 – 11.20
Bhs Arab
SBK
Bhs. Indonesia
BTA


9
11.20 – 11.55
Bhs Arab
SBK
Bhs. Indonesia
Hadits


10
11.55 – 13.00
Istirahat, makan siang dan Shalat

JADWAL MATA PELAJARAN KELAS  II B 
SD ISLAM TERPADU  MUHAMMADIYAH TRUKO
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
NO
JAM
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUM’AT

SABTU

1
07.15 – 07.50
UPACARA
 Al Qur’an  dan Hadits
2
07.50 – 08.25
Penjaskes
Matematika
IPS
TIK
Matematika
Bhs. Jawa
3
08.25 – 09.00
Penjaskes
Matematika
IPS
TIK
Matematika
Bhs. Jawa
4
09.00 – 09.20
I s t i r a h at
5
09.20 – 09.55
IPA
Aqidah
Bhs. Inggris
Matematika
Bhs. Indonesia
BTA
6
09.55 – 10.30
IPA
Fiqih
Bhs. Inggris
Matematika
Bhs. Indonesia
hadits
7
10.30 – 10.50
I s t i r a h at

8
10.50 – 11.20
PKN
SBK
Bhs. Indonesia
Bhs. Arab


9
11.20 – 11.55
PKN
SBK
Bhs. Indonesia
Bhs. Arab


10
11.55 – 13.00
Istirahat, makan siang dan Shalat

          
JADWAL MATA PELAJARAN KELAS  II C 
SD ISLAM TERPADU  MUHAMMADIYAH TRUKO
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
NO
JAM
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUM’AT

SABTU

1
07.15 – 07.50
UPACARA
 Al Qur’an  dan Hadits
2
07.50 – 08.25
Penjaskes
Matematika
Bhs. Indonesia
Matematika
Bhs. Jawa
Matematika
3
08.25 – 09.00
Penjaskes
Matematika
Bhs. Indonesia
Matematika
Bhs. Jawa
Matematika
4
09.00 – 09.20
I s t i r a h at
5
09.20 – 09.55
PKn
Bhs Arab
IPA
IPS
BTA
Bhs. Indonesia
6
09.55 – 10.30
PKn
Bhs Arab
IPA
IPS
Hadits
Bhs. Indonesia
7
10.30 – 10.50
I s t i r a h at

8
10.50 – 11.20
Fiqih
SBK
Bhs. Inggris
TIK


9
11.20 – 11.55
Aqidah
SBK
Bhs. Inggris
TIK


10
11.55 – 13.00
Istirahat, makan siang dan Shalat

JADWAL MATA PELAJARAN KELAS  III A
SD ISLAM TERPADU  MUHAMMADIYAH TRUKO
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
NO
JAM
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUM’AT
SABTU
1
07.15 – 07.50
UPACARA
 Al Qur’an  dan Hadits
2
07.50 – 08.25
IPS
Penjaskes
Matematika
Matematika
IPA
Matematika
3
08.25 – 09.00
IPS
Penjaskes
Matematika
Matematika
IPA
Matematika
4
09.00 – 09.20
I s t i r a h at
5
09.20 – 09.55
Aqidah
IPA
Fiqih
Bhs. Arab
Bhs. Inggris
Bhs. Jawa
6
09.55 – 10.30
SKI
IPA
Hadist
Bhs. Arab
Bhs. Inggris
Bhs. Jawa
7
10.30 – 10.50

8
10.50 – 11.20
PKn
Khot
Bhs. Indonesia
IPA
Bhs. Indonesia

9
11.20 – 11.55
PKn
SBK
Bhs. Indonesia
Kemuh
Bhs. Indonesia

10
11.55 – 13.00
I SH O M A
11
13.00 – 13.35
BTA
SBK
BTA
Bhs. Indonesia


12
13.35 – 14.10
Tapak Suci
Futsal / Seni
TIK
Bhs. Indonesia


13
14.10 – 15.00
Tapak Suci
Futsal / Seni
TIK
BTA


14
15.00 – 15.30
 Shalat Ashar

JADWAL MATA PELAJARAN KELAS  III B 
SD ISLAM TERPADU  MUHAMMADIYAH TRUKO
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
NO
JAM
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUM’AT
SABTU
1
07.15 – 07.50
UPACARA
Tutorial  Al Qur’an  dan Hadits
2
07.50 – 08.25
IPA
Penjaskes
Matematika
Matematika
IPA
Matematika
3
08.25 – 09.00
IPA
Penjaskes
Matematika
Matematika
IPA
Matematika
4
09.00 – 09.20
I s t i r a h at
5
09.20 – 09.55
IPS
Bhs. Jawa
Fiqih
PKN
B. Arab
Bhs. Indonesia
6
09.55 – 10.30
IPS
Bhs. Jawa
Hadits
PKN
B. Arab
Bhs. Indonesia
7
10.30 – 10.50
I s t i r a h at
8
10.50 – 11.20
SKI
Kemuh
Khot
Bhs. Indonesia
Bhs. Inggris

9
11.20 – 11.55
aqidah
IPA
Bhs. Indonesia
Bhs. Indonesia
Bhs. Inggris

10
11.55 – 13.00
I SH O M A
11
13.00 – 13.35
BTA
BTA
Bhs. Indonesia
TIK


12
13.35 – 14.10
Tapak Suci
Futsal / Seni
SBK
TIK


13
14.10 – 15.00
Tapak Suci
Futsal / Seni
SBK
BTA


14
15.00 – 15.30
 Shalat Ashar
                                                                                                                                                                                           
JADWAL MATA PELAJARAN KELAS  III C 
SD ISLAM TERPADU  MUHAMMADIYAH TRUKO
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
NO
JAM
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUM’AT
SABTU
1
07.15 – 07.50
UPACARA
Tutorial  Al Qur’an  dan Hadits
2
07.50 – 08.25
Matematika
Penjaskes
IPA
Matematika
Matematika
Bhs. Inggris
3
08.25 – 09.00
Matematika
Penjaskes
IPA
Matematika
Matematika
Bhs. Inggris
4
09.00 – 09.20
I s t i r a h at
5
09.20 – 09.55
Aqidah
Bhs. Indonesia
Bhs. Indonesia
B. Jawa
PKN
B. Arab
6
09.55 – 10.30
Bhs. Indonesia
Bhs. Indonesia
Bhs. Indonesia
B. Jawa
PKN
B. Arab
7
10.30 – 10.50
I s t i r a h at
8
10.50 – 11.20
Bhs. Indonesia
TIK
Fiqih
Kemuh
IPA

9
11.20 – 11.55
SKI
TIK
Hadits
IPA
IPA

10
11.55 – 13.00
I SH O M A
11
13.00 – 13.35
BTA
Khot
SBK
IPS


12
13.35 – 14.10
Tapak Suci
Futsal / Seni
SBK
IPS


13
14.10 – 15.00
Tapak Suci
Futsal / Seni
BTA
BTA


14
15.00 – 15.30
 Shalat Ashar


JADWAL MATA PELAJARAN KELAS  IV A
SD ISLAM TERPADU  MUHAMMADIYAH TRUKO
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
NO
JAM
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUM’AT
SABTU
1
07.15 – 07.50
UPACARA
Tutorial  Al Qur’an  dan Hadits
2
07.50 – 08.25
PKn
IPS
Penjaskes
Bhs. Indonesia
Tahfidz
Matematika
3
08.25 – 09.00
PKn
IPS
Penjaskes
Bhs. Indonesia
Tahfidz
Matematika
4
09.00 – 09.20
I s t i r a h at
5
09.20 – 09.55
Bhs. Arab
IPA
Bhs. Indonesia
Matematika
IPA
Bhs. Inggris
6
09.55 – 10.30
Bhs. Arab
IPA
Bhs. Indonesia
Matematika
IPA
Bhs. Inggris
7
10.30 – 10.50
I s t i r a h at
8
10.50 – 11.20
BTA
Bhs. Jawa
SBK
IPS
Fiqih

9
11.20 – 11.55
BTA
Bhs. Jawa
SBK
SKI
Hadits

10
11.55 – 13.00
I SH O M A
11
13.00 – 13.35
TIK
Khot
Matematika
Kemuh


12
13.35 – 14.10
TIK
SSJ
Aqidah
Hadits


13
14.10 – 15.00
Pildacil

HW
Tapak Suci


14
15.00 – 15.30
 Shalat Ashar

   

JADWAL MATA PELAJARAN KELAS  IV B
SD ISLAM TERPADU  MUHAMMADIYAH TRUKO
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
NO
JAM
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUM’AT
SABTU
1
07.15 – 07.50
UPACARA
Tutorial  Al Qur’an  dan Hadits
2
07.50 – 08.25
Bhs Inggris
PKn
Penjaskes
TIK
Matematika
IPA
3
08.25 – 09.00
Bhs Inggris
PKn
Penjaskes
TIK
Matematika
IPA
4
09.00 – 09.20
I s t i r a h at
5
09.20 – 09.55
IPS
BTA
Matematika
IPA
Tahfidz

6
09.55 – 10.30
IPS
BTA
Matematika
IPA
Tahfidz

7
10.30 – 10.50
I s t i r a h at
8
10.50 – 11.20
Bhs Jawa
Bhs. Arab
Bhs. Indonesia
SBK
Bhs. Indonesia
Fiqih
9
11.20 – 11.55
Bhs Jawa
Bhs. Arab
Bhs. Indonesia
SBK
Bhs. Indonesia
Hadits
10
11.55 – 13.00
I SH O M A
11
13.00 – 13.35
Aqidah
Khot
Kemuh
IPS


12
13.35 – 14.10
SKI
Matematika
Aqidah
Tapak Suci


13
14.10 – 15.00
Pildacil

HW
Tapak Suci


14
15.00 – 15.30
 Shalat Ashar

                        Kepala Sekolah                         Wali Kelas IV B
JADWAL MATA PELAJARAN KELAS  IV C
SD ISLAM TERPADU  MUHAMMADIYAH TRUKO
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
NO
JAM
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUM’AT
SABTU
1
07.15 – 07.50
UPACARA
Tutorial  Al Qur’an  dan Hadits
2
07.50 – 08.25
IPS
Bhs Inggris
Penjaskes
Matematika
Matematika
Bhs.Indonesia
3
08.25 – 09.00
IPS
Bhs Inggris
Penjaskes
Matematika
Matematika
Bhs.Indonesia
4
09.00 – 09.20
I s t i r a h at
5
09.20 – 09.55
IPA
Tahfidz
IPA
Fiqih
Bhs.Indonesia
PKN
6
09.55 – 10.30
IPA
Tahfidz
IPA
Hadits
Bhs.Indonesia
PKN
7
10.30 – 10.50
I s t i r a h at
8
10.50 – 11.20
Kemuh
BTA
Bhs. Jawa
Matematika
Bhs.Arab

9
11.20 – 11.55
SSJ
BTA
Bhs. Jawa
IPS
Bhs.Arab

10
11.55 – 13.00
I SH O M A
11
13.00 – 13.35
SKI
TIK
SBK
Khot


12
13.35 – 14.10
Aqidah
TIK
SBK
Tapak Suci


13
14.10 – 15.00
Pildacil

HW
Tapak Suci


14
15.00 – 15.30
 Shalat Ashar

                        Kepala Sekolah                         Wali Kelas IV C                        Ahmad Arifin H, S.Pd.I                                                                                                                              Sabikhisma, S.Pd.I.   
JADWAL MATA PELAJARAN KELAS  V A   
SD ISLAM TERPADU  MUHAMMADIYAH TRUKO
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
NO
JAM
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUM’AT
SABTU
1
07.15 – 07.50
UPACARA
Tutorial  Al Qur’an  dan Hadits
2
07.50 – 08.25
Matematika
Bhs. Arab
IPS
Penjaskes
PKN
TIK
3
08.25 – 09.00
Matematika
Bhs. Arab
IPS
Penjaskes
PKN
TIK
4
09.00 – 09.20
I s t i r a h a t
5
09.20 – 09.55
IPA
Bhs. Indonesia
Bhs. Jawa
Bhs Inggris
Fiqih
SBK
6
09.55 – 10.30
IPA
Bhs. Indonesia
Bhs. Jawa
Bhs. Inggris
Hadits
SBK
7
10.30 – 10.50
I s t i r a h a t
8
10.50 – 11.20
Bhs. Indonesia
Matematika
IPA
SKI
Tahfidz

9
11.20 – 11.55
Bhs. Indonesia
Matematika
IPA
Aqidah
Tahfidz

10
11.55 – 13.00
I S HO M A
11
13.00 – 13.35
BTA
Matematika
SSJ
IPS


12
13.35 – 14.10
BTA
Kemuh
Tapak Suci
Khot


13
14.10 – 15.00
Robotika
Pildacil
Tapak Suci
HW


14
15.00 – 15.30
 Shalat Ashar

JADWAL MATA PELAJARAN KELAS  V B
SD ISLAM TERPADU  MUHAMMADIYAH TRUKO
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
NO
JAM
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUM’AT
SABTU
1
07.15 – 07.50
UPACARA
Tutorial  Al Qur’an  dan Hadits
2
07.50 – 08.25
Bhs. Indonesia
Bhs Indonesia
Bhs Arab
Penjaskes
BTA
Tahfidz
3
08.25 – 09.00
Bhs. Indonesia
Bhs Indonesia
Bhs Arab
Penjaskes
BTA
Tahfidz
4
09.00 – 09.20
I s t i r a h at
5
09.20 – 09.55
Matematika
Matematika
IPS
PKn
IPS
TIK
6
09.55 – 10.30
Matematika
Matematika
IPS
PKn
Matematika
TIK
7
10.30 – 10.50
I s t i r a h at
8
10.50 – 11.20
IPA
IPA
Fiqih
Bhs. Inggris
Bhs. Jawa

9
11.20 – 11.55
IPA
IPA
Hadits
Bhs. Inggris
Bhs. Jawa

10
11.55 – 13.00
I SH O M A
11
13.00 – 13.35
Kemuh
Aqidah
Khot
SBK


12
13.35 – 14.10
SSJ
SKI
Tapak suci
SBK


13
14.10 – 15.00
Robotika
Pildacil
Tapak suci
HW


14
15.00 – 15.30
 Shalat Ashar
                    
JADWAL MATA PELAJARAN KELAS  V C
SD ISLAM TERPADU  MUHAMMADIYAH TRUKO
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
NO
JAM
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUM’AT
SABTU
1
07.15 – 07.50
UPACARA
Tutorial  Al Qur’an  dan Hadits
2
07.50 – 08.25
Bhs Arab
Matematika
Matematika
Penjaskes
Bhs Inggris
IPS
3
08.25 – 09.00
Bhs Arab
Matematika
SKI
Penjaskes
Bhs Inggris
Kemuh
4
09.00 – 09.20
I s t i r a h at
5
09.20 – 09.55
Bhs. Indonesia
IPA
TIK
Bhs. Jawa
IPA
Bhs. Indonesia
6
09.55 – 10.30
Bhs. Indonesia
IPA
TIK
Bhs. Jawa
IPA
Bhs. Indonesia
7
10.30 – 10.50
I s t i r a h at
8
10.50 – 11.20
Matematika
Tahfidz
IPS
Hadits
PKN

9
11.20 – 11.55
Matematika
Tahfidz
IPS
Khot
PKN

10
11.55 – 13.00
I SH O M A
11
13.00 – 13.35
SBK
BTA
Fiqih
Aqidah


12
13.35 – 14.10
SBK
BTA
Tapak suci
SSJ


13
14.10 – 15.00
Robotika
Pildacil
Tapak suci
HW


14
15.00 – 15.30
 Shalat Ashar
                  jADWAL MATA PELAJARAN KELAS  VI A
SD ISLAM TERPADU  MUHAMMADIYAH TRUKO
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
NO
JAM
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUM’AT
SABTU
1
07.15 – 07.50
UPACARA
Tutorial  Al Qur’an  dan Hadits
2
07.50 – 08.25
IPA
IPA
IPA
IPA
IPA
Bhs. Indonesia
3
08.25 – 09.00
IPA
IPA
IPA
IPA
IPA
Bhs. Indonesia
4
09.00 – 09.20
I s t i r a h at
5
09.20 – 09.55
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Bhs Jawa
6
09.55 – 10.30
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Bhs Jawa
7
10.30 – 10.50
I s t i r a h at
8
10.50 – 11.20
Bhs. Indonesia
Bhs. Indonesia
Bhs. Indonesia
Bhs. Indonesia
BTA

9
11.20 – 11.55
Bhs. Indonesia
Bhs. Indonesia
Bhs. Indonesia
Bhs. Indonesia
BTA

10
11.55 – 13.00
I S HO M A
11
13.00 – 13.35
Bhs Inggris
IPS
Bhs. Arab
Aqidah


12
13.35 – 14.10
PAI
IPS
Penjaskes
Tahfidz


13
14.10 – 15.00
PAI
PKN
Penjaskes
Tahfidz


14
15.00 – 15.30
 Shalat Ashar

                           
JADWAL MATA PELAJARAN KELAS  VI B
SD ISLAM TERPADU  MUHAMMADIYAH TRUKO
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
NO
JAM
SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUM’AT
SABTU
1
07.15 – 07.50
UPACARA
Tutorial  Al Qur’an  dan Hadits
2
07.50 – 08.25
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Bhs. Indonesia
Matematika
3
08.25 – 09.00
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Bhs. Indonesia
Matematika
4
09.00 – 09.20
I s t i r a h at
5
09.20 – 09.55
Bhs. Indonesia
Bhs. Indonesia
Bhs. Indonesia
Bhs. Indonesia
B. Ind (BpSoleh)
PKn
6
09.55 – 10.30
Bhs. Indonesia
Bhs. Indonesia
Bhs. Indonesia
Bhs. Indonesia
SSJ
PKn
7
10.30 – 10.50
I s t i r a h at
8
10.50 – 11.20
IPA
IPA
IPA
IPA
BTA

9
11.20 – 11.55
IPA
IPA
IPA
IPA
BTA

10
11.55 – 13.00
I S H O M A
11
13.00 – 13.35
IPS
Bhs. Inggris
Aqidah
Bhs. Arab


12
13.35 – 14.10
IPS
PAI
Penjaskes
Tahfidz


13
14.10 – 15.00
PKn
PAI
Penjaskes
Tahfidz


14
15.00 – 15.30
 Shalat Ashar
  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar